• เข้าคลองล่องเรือหางยาว 3ชม.

    โปรแกรมการเดินทาง (ใช้เวลา 3ชม.)

    ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร มุ่งหน้าขึ้นเหนือ ชมทิวทัศน์สองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แวะวัดอรุณ 20 นาที เข้าคลองบางกอกใหญ่ ให้อาหารปลา เยี่ยมชมฟาร์มกล้วยไม้ จากนั้นกลับสู่ท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ


    หรือ ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร มุ่งหน้าขึ้นเหนือ ชมทิวทัศน์สองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แวะวัดอรุณ 20 นาที เข้าคลองบางกอกใหญ่ ให้อาหารปลา ดูฟาร์มงูและเข้าเยี่ยมชมอู่เรือพระราชพิธี จากนั้นกลับสู่ท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ


    การบริการประกอบด้วย

    เรือหางยาว, ประกันอุบัติเหตุ, บริการน้ำดื่ม