• เข้าคลองล่องเรือหางยาว 2 ชม.

    ปรแกรมการเดินทาง (ใช้เวลา 2 ชม.)

    ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร มุ่งหน้าขึ้นเหนือ ชมทิวทัศน์สองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แวะวัดอรุณ 20 นาที เข้าคลองบางกอกใหญ่ ให้อาหารปลา เยี่ยมชมฟาร์มงู ออกคลองดาวคะนอง จากนั้นกลับสู่ท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ


    หรือ ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร มุ่งหน้าขึ้นเหนือ ชมทิวทัศน์สองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แวะวัดอรุณ 20 นาที เข้าคลองบางกอกใหญ่ ให้อาหารปลา เข้าเยี่ยมชมอู่เรือพระราชพิธี จากนั้นกลับสู่ท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ


    การบริการประกอบด้วย

    เรือหางยาว, ประกันอุบัติเหตุ, บริการน้ำดื่ม