• ล่องเรือเจ้าพระยา

  ล่องเรือเจ้าพระยา  ทรัพย์ธนนคร จะนำพาท่าน ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อม สัมผัส บรรยากาศ สัมผัสความสวยงาม แห่ง สองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานคร กับการล่องเรือเที่ยว  หจก.ทรัพย์ธนนคร ดำเนินธุรกิจการให้บริการเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยวในลำนำเจ้าพระยามามากกว่า 30 ปี ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในด้านการเดินเรือของเรา ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากทางหน่วยงานราชการมาโดยตลอด โดยจะเห็นได้จากการที่กิจกรรมใดของทางภาครัฐที่จัดขึ้นและมีการใช้เรือในการเดินทางในแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีเรือของทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธนนครเข้าไปมีส่วนร่วมเกือบทุกครั้ง ในปัจจุบันห้างหุ้นส่วนได้เปิดให้บริการเรือโดยสารข้ามฟาก ตากสิน-สาทร เรือด่วนพิเศษ ดาวคะนอง-สาทร เพชรเกษม20-สาทร และบริการเรือท่องเที่ยวเส้นทางในแม่น้ำเจ้าพระยาและตามคลองต่างๆ ด้วยความมั่นใจในบริการที่เป็นเลิศและความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมจึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ทุกครั้งที่ท่านเดินทางกับเราท่านจะได้รับการบริการและการดูแลอย่างดีที่สุด

  โปรแกรมการเดินทาง (ใช้เวลา 1 ชม.)

  ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร มุ่งหน้าขึ้นเหนือ ชมทิวทัศน์สองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านวัดกัลยาณมิตร เข้าคลองบางกอกใหญ่ ออกคลองมอญ กลับสู่ท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ


  การบริการประกอบด้วย

  เรือหางยาว, ประกันอุบัติเหตุ, บริการน้ำดื่ม