• เข้าคลองล่องเรือหางยาวเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน 2 ชม.

    โปรแกรมการเดินทาง (ใช้เวลา 2 ชม.) เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้น

    ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร มุ่งหน้าขึ้นเหนือ ชมทิวทัศน์สองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าคลองบางกอกน้อย เดินเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน (30นาที) กลับสู่ท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ


    การบริการประกอบด้วย

    เรือหางยาว, ประกันอุบัติเหตุ, บริการน้ำดื่ม