• ล่องเรือหางยาวชมสะพานพระราม 8 - วัดอรุณ

    โปรแกรมการเดินทาง (ใช้เวลา 90นาที)

    ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร มุ่งหน้าขึ้นเหนือ ชมทิวทัศน์สองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แวะวัดอรุณ 20นาที กลับลำแถวสะพานพระราม 8 จากนั้นกลับสู่ท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ


    การบริการประกอบด้วย

    เรือหางยาว, ประกันอุบัติเหตุ, บริการน้ำดื่ม