• ล่องเจ้าพระยาชมเมืองบางกอก 1

  โปรแกรมการเดินทาง (ใช้เวลา 90 นาที)

  โปรแกรมนี้เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่เป็นนักธุรกิจเข้ามาติดต่อธุรกิจในกรุงเทพและต้องการจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือส่วนตัวและต้องการใช้เวลาไม่มากนัก


  ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร เวลา 9.00 น. มุ่งหน้าขึ้นเหนือ ชมทิวทัศน์สองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านสถานที่สำคัญต่างๆเช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดอรุณ วัดกัลยาณมิตร วัดระฆังโฆษิตาราม ผ่านคลองบางกอกน้อย กลับลำที่บริเวณสะพานพระราม 8 เวลา 10.30 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ


  การบริการประกอบด้วย

  เรือเจ้าพระยา ทัวร์ริ่ง , มัคคุเทศน์ประจำแม่น้ำเจ้าพระยา, ประกันอุบัติเหตุ, บริการน้ำดื่มและผ้าเย็นตลอดการเดินทาง


  ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน