• สะพานซังฮี้ (สะพานกรุงธน)

    เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมถนนราชวิถีฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีเข้าด้วยกัน สร้างเมื่อปี พ.ศ.2498 รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ในขณะที่กำลังสร้างไม่มีนามอย่างเป็นทางการ แต่ด้วยส่วนปลายของถนนซังฮี้ ทำให้ประชาชนนิยมเรียกสะพานซังฮี้ไปด้วย จนเมื่อสะพานสร้างเสร้จสมบูรณ์แล้ว รัฐบาลจึงให้นามว่า “สะพานกรุงธน”