• สถานีรถไฟบางกอกน้อย

    สถานีรถไฟบางกอกน้อยหรือสถานีรถไฟธนบุรี เป็นสถานีรถไฟแห่งเดียวในเขตบางกอกน้อย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2498 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อขยายการให้บริการในเส้นทางสายตะวันตกลดภาระจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) และเพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนที่อาศัยอยู่ฝั่งธนบุรี


    อาคารที่สร้างขึ้นในครั้งแรกนั้น คือ อาคารที่ทำการซึ่งมีหอนาฬิกา เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย ผู้ออกแบบสันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มเดียวกับที่ออกแบบสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ซึ่งเป็นชาวเยอรมัน ส่วนอาคารพัสดุนั้น ซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล. สร้างในปีถัดมา โดยบริษัทรับเหมาของไทยเองแต่ยังคงลักษณะสถาปัตยกรรมที่ใกล้เคียงกับตัวสถานีไว้บ้าง สำหรับอาคารไม้ซึ่งเป็นโกดัง 3 หลังนั้น สร้างในปีเดียวกับอาคารทำการโดยใช้เป็นโกดังเก็บพัสดุในช่วงแรก ปัจจุบันสถานีรถไฟฟ้าบางกอกน้อยให้บริการกับขบวนรถไฟ ที่ไปยังจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรีและหัวหิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดกาญจนบุรี จะมีขบวนพิเศษเพื่อบริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ที่ต้องการจะไปเที่ยวน้ำตกไทรโยค และสะพานข้ามแม่น้ำแคว


    สถานีรถไฟบางกอกน้อย สามารถเดินทางเข้าถึงได้ทั้งทางรถยนต์ และทางเรือ สำหรับทางเรือมีทั้งเรือที่ข้ามฟากจากท่าพระจันทร์ และเรือด่วนประจำแม่น้ำเจ้าพระยา