• ท่าเตียน

    เดิมบริเวณท่าเตียนเคยเป็นวังที่ประทับของเจ้านายในสมัยรัชกาลที่ 1 ต่อมาเกิดเพลิงไหม้จนเตียนโล่ง จึงเรียกกันติดปากว่า “ท่าเตียน” จนกระทั่งในรัชกาลที่ 4 ได้ทำการสร้างศาลต่างประเทศและที่พำนักของชาวต่างชาติ ต่อมาในรัชกาลที่ 5 จะมีตึกแถวที่ยังเห็นหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ท่าเตียนอยู่ใกล้กับท่าโรงโม่ เป็นท่าที่เป็นจุดรับส่งทั้งคนและสินค้าที่สำคัญมากอีกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อมีการขยายพระบรมมหาราชวังและตลาดท้ายสนมมารวมกันที่ตลาดท่าเตียน ปัจจุบันเป็นท่าเรือข้ามฟากไปวัดอรุณและท่าเรือด่วน