• ท่าราชินี

    แต่เดิมที่ดินของโรงเรียนนี้เป็นของโรงเรียนราชินี ภายหลังนางเคี้ยม ตุ้มทรัพย์ ขอซื้อเพื่อทำเป็นท่าเรือหางยาวเพื่อรับส่งผู้โดยสาร จากท่าเรือราชินีไปตลาดพลูในปี 2501 ปัจจุบันใช้เป็นท่าเรือด่วนและเรือข้ามฟาก