• ท่าช้างวังหลวง

    เหตุที่เรียกท่าช้างนั้นเชื่อกันว่าในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นท่าสำหรับช้างอาบน้ำ และเป็นท่ารับช้างเผือก ปัจจุบันเรียกว่าท่าช้างวังหลวงมีท่าเรือข้ามฟาก ตลาดสดและร้านค้าตั้งอยู่เรียงรายเป็นลักษณะตึกแถวโบราณ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สภาพตึกแถวยังคงความงามตามสถาปัตยกรรมเดิม