• ชุมชนชาวมุสลิม

    แต่มีทั้งชาวไทยและชาวจีนอยู่ด้วยกัน บางบ้านจะมีการปักเสาธงได้รับอิทธิพลมาจากสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีลายขนมปังขิง