• คลองมอญ

    อยู่ระหว่างเขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่ ปากคลองแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณราชนาวิกสภา ผ่านคลองบ้านขมิ้น (คลองคูเมืองฝั่งธนบุรีเดิม) ไหลไปตัดกับคลองบางขุนศรี แล้วไหลต่อไปจนถึงวัดเกาะ ในช่วงนี้บางครั้งเรียกว่า “คลองบางเสาธง” แต่บางครั้งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคลองบางน้อย เมื่อถึงบริเวณวัดเกาะ คลองนี้จะแยกเป็น 2 สาย สายบนเรียกว่า “คลองบางน้อย” และสายล่างเรียกว่า “คลองบางเชือกหนัง” ที่ไหลไปบรรจบกับคลองทวีวัฒนา คลองมอญทั้งหมดยาวประมาณ 3 กิโลเมตร 2 ฝั่งแม่น้ำมีวัดสำคัญตั้งอยู่หลายวัด เช่นวัดเครือวัลย์ วัดชิโนรส วัดโพธิ์เรียง วัดบางเสาธง วัดปากน้ำฝั่งใต้ และวัดเกาะ