• คลองบางกอกใหญ่

    อยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ปากคลองแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ไปบรรจบกับคลองบางขุนศรี ที่บริเวณปากคลองที่เป็น 3 คลองมารวมกัน คือ คลองบางขุนศรี คลองภาษีเจริญ และคลองบางกอกใหญ่ คลองนี้ยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร ซึ่งสองฝั่งคลองมีวัดสำคัญ เช่น วัดกัลยาณมิตร วัดโมลีโลกยาราม วัดหงส์รัตนาราม วัดสังข์กระจาย วัดเวฬุราชิน และวัดปากน้ำภาษีเจริญ คลองบางกอกใหญ่นี้ เป็นคลองที่สำคัญมากในสมัยธนบุรี สองฝั่งคลองเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของขุนนาง ข้าราชการ สลับกับราษฎร ปากคลองออกแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่ตั้งของพระราชวังและป้อมวิชัยประสิทธิ์ ชาวบ้านทำสวนพลู และสวนผลไม้ จนเกิดย่านตลาดพลู ซึ่งเดิมนอกจากเป็นตลาดค้าขายแล้ว ยังมีบ่อนเล่นถั่วไปด้วย นอกจากนี้ยังมีโรสี ดรงถ่าน และหมู่บ้านแขกเจ้าเซ็นด้วย