• โรงแรมโอเรียนเต็ล

    เมื่อประเทศไทยได้เปิดประเทศค้าขายกับชาวตะวันตก ตามพระบรมราชานุญาตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงปี พ.ศ.2398-2399 จึงเริ่มได้มีเรือสินค้าจากประเทศอังกฤษกลุ่มแรกเดินทางเข้ามา ในขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีกิจการโรงแรมเกิดขึ้น ทำให้ชาวต่างชาติเหล่านั้นไม่มีที่พัก พระองค์จึงได้พระราชทานวังแห่งหนึ่งให้เป็นที่พักแก่พ่อค้าและลูกเรือ ซึ่งถือว่าเป็นกิจการเริ่มต้นของโรงแรมโอเรียนเต็ล แต่ต่อมาในปี พ.ศ.2408 ได้เกิดไฟไหม้โรงแรม และทำให้ตัวอาคารได้รับความเสียหายทั้งหมด จนกระทั่งในปี พ.ศ.2419 ร้อยเอกจาร์ด และร้อยเอก ชาลซ์ นายทหารชาวเดนมาร์ก ซึ่งวางแผนจะมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ได้เริ่มก่อสร้างอาคารโรงแรมโอเรียนเต็ลขึ้นมาใหม่ เป็นอาคารชั้นเดียวที่ยาวขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยา และได้ก่อสร้างอาคารทรงสูงเพิ่มขึ้นอีก 1 อาคาร ใน พ.ศ.2427 ต่อมาได้มีผู้เข้ามาซื้อต่อกิจการโรงแรมเพื่อดำเนินการต่ออีกหลายราย จนในปี พ.ศ.2516 บริษัท อิตัลไทย จำกัด และบริษัทฮ่องกงแลนด์ จำกัด ได้ซื้อกิจการและเป็นเจ้าของมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการสร้างอาคารสูง 16 ชั้น เพิ่มขึ้นจนในปัจจุบัน โรงแรมนี้ได้เปิดบริการห้องพักทั้งหมด 396 ห้อง และเป็นห้องชุดอีก 35 ห้อง โดยมีห้อง “โอเรียนเต็ล สวีท” เป็นห้องที่หรูหราที่สุด และนับตั้งแต่ พ.ศ.2524 จนถึง พ.ศ.2533 นิตยสารอินสติติวชั่นแนล อินเวสเตอร์ นิวยอร์ค ได้จัดอันดับให้โรงแรมโอเรียนเต็ลเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดของโลก