• โบสถ์วัดซางตาครูส

    โบสถ์วัดซางตาครูสหรือวัดมหากางเขน เป็นวัดนิกายโรมันคาธอลิก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกับปากคลองตลาดฝั่งพระนคร คนทั่วไปนิยมเรียกว่าวัดกุฎีจีน เนื่องจากว่าในสมัยกรุงธนบุรี ชุมชนฝรั่งชาวโปรตุเกสที่สร้างโบสถ์แห่งนี้ ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำใต้ศาลเจ้ากุฎีจีน