• แม่น้ำเจ้าพระยา

    บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าแม่น้ำเจ้าพระยาสายปัจจุบันนั้นบางช่วงคือ คลองที่ขุดลัดแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า เนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมนั้นไหลคดเคี้ยวมากจึงต้องขุดคลองลัดขึ้นมาเพื่อ ทำให้เดินทางรวดเร็วขึ้น การขุดในเขตกรุงเทพฯ นั้นมีอยู่สามสมัย


    ครั้งแรกขุดในสมัยของสมเด็จพระชัยราชา ขุดตั้งแต่ คลองบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีรถไฟบางกอกน้อย ไปถึงคลองบางกอกใหญ่ บริเวณหน้าวัดอรุณราชวราราม เพื่อสะดวกในการค้าขาย ซึ่งสมัยนั้นจะติดต่อกับจีนและโปรตุเกส


    ครั้งที่สอง ขุดในสมัยพระมหาจักรพรรดิ ขุดคลอง บางกอกน้อยเชื่อมสายในระหว่างคลองบางกอกน้อย ส่วนที่เป็น แม่น้ำเจ้าพระยาเดิมตรงวัดสุวรรณคีรีกับคลองบางกรวย ตรงวัดชลอ


    ครั้งที่สาม ขุดในสมัยพระเจ้าปราสาททองจาก วัดเฉลิมพระเกียรติมาเชื่อมกับปากคลองบางกรวยในปัจจุบัน (แม่น้ำเจ้าพระยาเดิม)


    สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีสิ่งน่าสนใจมากมาย บางคนอาจจะเคยล่องเรือไปตามแม่น้ำสายนี้และชื่นชมกับวิถีชีวิต บ้านเรือนรูปร่างแปลกตาตามชุมชนต่างๆ วัดวาอารามและบรรยากาศที่เย็นสบายของแม่น้ำ แต่ก็เป็นความประทับใจเพียงแค่ชั่วเวลาหนึ่งแล้วก็ผ่านไป หากได้ทราบความเป็นมา หรือความสำคัญของสิ่งเหล่านั้นบ้าง อาจจะสะท้อนถึงวิถีที่ดีงาม ที่เคยเป็นมาในอดีต และทำให้ภาคภูมิใจกับสมบัติของชาติมากขึ้น