• เที่ยวคลองล่องเจ้าพระยา

    แม่น้ำลำคลองนับว่ามีความสำคัญกับชีวิตผู้คนตลอดมา ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนกระทั่งปัจจุบัน ในสมัยก่อนที่ยังไม่มี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นในสมัยปัจจุบัน ยังไม่มีถนน ที่สะดวกสบายสำหรับรถวิ่งหรือเครื่องบินที่สามารถทำให้คนเรา ข้ามไปยังอีกซีกโลกได้ในเวลาเพียงวันเดียว ฉะนั้นแม่น้ำลำคลองจึงเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุด ในการเดินทางติดต่อค้าขาย เมื่อมีผู้คนจากที่ต่างๆเดินทางเข้ามา แน่นอนว่า อารยธรรมวัฒนธรรมต่างๆย่อมติดตามมาด้วย จึงไม่น่าแปลกใจที่แหล่งอารยธรรมสำคัญหลายแห่งในโลกมักจะอยู่ตามลุ่มแม่น้ำต่างๆ หากแม่น้ำเป็นเสมือนประตูที่ให้ใครเข้าออกได้ แม่น้ำก็จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกเช่นกัน ในกรุงเทพฯซึ่งเป็นเมืองหลวงของสยาม จึงมีคลองหลายแห่งที่ขุดขึ้นเพราะเหตุนี้ หลายคลองขุดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกด้านคมนาคม ด้านการเกษตร ในสมัยก่อนกรุงเทพ มีคลองมากมาย จนมีคนขนามนามให้ว่าเป็น “เวนิสตะวันออก” แม้ว่า ปัจจุบันบทบาทของแม่น้ำเจ้าพระยา ในด้านการคมนาคมจะลดลง แต่แม่น้ำ ก็ไม่ได้มีความสำคัญน้อยลง แม่น้ำยังเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ให้ผู้คนบนผืนแผ่นดิน ดังที่เปรียบกันไว้ว่า แม่น้ำคือเส้นเลือดใหญ่ ที่หล่อเลี้ยงชีวืตบนแผ่นดิน เส้นเลือดใหญ่ของคนไมย ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ยังหล่อเลี้ยงชีวิตทั้งทางกานและทางใจ ให้สงบ ร่มเย็น ซึ่งหายากขิ้นทุกทีในสังคมเมืองปัจจุบัน