• เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

    เป็นเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา มีฐานะเป็นตำบลอยู่ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้ำ ในปี พ.ศ.2265 (สมัยกรุงศรีอยุธยา) แต่ต่อมากระแสน้ำได้เปลี่ยนทิศทางซัดตลิ่งพังและขยายคลองให้กว้างขึ้นกลายเป็นเกาะเกร็ดและแม่น้ำลัดเกร็ดในปัจจุบัน โดยมีแม่น้ำอ้อมเกร็ดไหลอ้อมอีกด้านหนึ่งของเกาะด้วย


    เกาะเกร็ดเป็นชุมชนชาวมอญ ซึ่งอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยอยุธยา บ้านเรือนจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำ โดยมีวัดปรมัยยิการาม เป็นศูนย์กลางชุมชน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่ มีศิลปะการสร้างแบบมอญ มีพระนอนองค์ใหญ่ ภาพเขียนฝาผนัง และการสลักหินอ่อนแบบรามัญที่โบสถ์ด้วย


    นอกจากนี้ ยังมีวัดที่น่าสนใจบนเกาะนี้อีกหลายวัด เช่นวัดไผ่ล้อม ซึ่งสร้างมาแต่สมัยอยุธยา ตอนปลาย วัดฉิมพลี ซึ่งแต่เดิมชื่อวัดป่าฝ้าย แต่สันนิษฐานว่ารัชกาลที่ 2 ทรงปฏิสังขรณ์ และได้ทรงตั้งชื่อวัดตามพระนามเดิมของพระองค์คือ “ฉิม” ซึ่งภายในวัดจะมีศิลปะและลวดลายหน้าบันของโบสถ์คล้ายที่วัดสุทัศน์ แต่มีขนาดเล็กกว่า รวมทั้งมีตุ๊กตาจีนเป็นทวารบาล และฐานโบสถ์โค้งแบบเรือสำเภา วัดศาลากุน ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชื่อของผู้สร้างศาลาถวายวัด คือ พระยารัตนธิเบศร์ (กุน) ซึ่งครั้งหนึ่งวัดนี้เคยใช้เป็นชื่อกาะด้วย