• สะพานเจริญพาสน์ ๓๓

    สร้างมาแต่สมัยรัชกาลที่ 6 พระองค์ท่านจะนิยมสร้างสะพานและนำหน้าชื่อด้วยคำว่า “เจริญ” และต่อด้วยเลขบอกพระชนมายุ ซึ่งรัชกาลที่ 5 พระบรมชนกนาถก็นิยมสร้างสะพานชุด “เฉลิม” เนื่องในวโรกาศ วันเฉลิมพระชนมพรรษษของทุกปี