• สะพานพระราม 9 (สะพานแขวน)

    สะพานพระราม 9 เป็นสะพานแขวนด้วยเคเบิลขนาดใหญ่ ที่ยึดกับเสาสูงของสะพาน เพื่อรับน้ำหนักของตัวสะพาน เป็นสะพานแขวนชนิด SINGLE PLAN FAN TYPE CABLE STAYED BRIDGE ที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยระยะทาง 728 เมตร และกว้าง 31-32 เมตร รถสามารถวิ่งได้ 2 ทิศทางๆละ 3 ช่องทาง สะพานนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ว่า “สะพานพระราม 9” และเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงทำพิธีเปิดสะพาน ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2530