• สะพานพระพุทธยอดฟ้า

    รัชกาลที่ 7 ทรงโปรดเกล้าฯให้พระเจ้าพี่ยาเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เป็นแม่กองอำนวยการสร้าง และมอบให้บริษัทคอร์แมนลองจำกัดเป็นผู้ก่อสร้าง รัชกาลที่ 7 ทรงวางศิลาฤกษ์สะพานใน พ.ศ.2472 และสะพานสามารถเปิดใช้การได้เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2475 เป็นการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 150 ปี ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด