• สะพานปลากรุงเทพฯ

    ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ มีเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ โดยมีท่าเทียบเรือติดกับแม่น้ำเจ้าพระยายาว 246 เมตร สะพานปลากรุงเทพฯ ขึ้นตรงอยู่กับองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นตลาดกลางประมูลขายปลาทะเลสด ปลาน้ำจืดสด และปลาแปรรูปต่างๆ ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2496 เป็นต้นมา