• ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)

    ตัวอาคารเป็นตึกพื้นไม้ทาสีไข่ไก่ หน้าต่างบานประตูทาสีเขียวใหลังคาของอาคารเป็นทรงปั้นหยามุงกระเบื้อง เป็นอาคารหลังหนึ่งที่มีความงดงามของการออกแบบและการก่อสร้างแบบเก่าที่มีเอกลักษณ์ไทยและดูสง่างาม ฝีมืองานไม้มีความประณีตมาก ราวระเบียงทำเป็นลวดลายโปร่ง รับกับบานเกร็ดไม้ ช่วงบนที่เป็นกันสาดกันแดดและฝน ทางขึ้นลงของอาคารมีหลายแห่ง โดยจะทำเป็นมุขยื่นออกมาและล้อมบันไดเอาไว้ ทางเดินทั้งหมดทำด้วยแผ่นไม้ โดยชั้นล่างสุดยกพื้นสูงจากพื้นดิน ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและอยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร


    ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ.2454 มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมเป็นเรือนแถวยาวต่อเนื่องกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อมรอบพื้นที่ว่างกว้างใหญ่เอาไว้โดยปลูกขนานกับลำน้ำเจ้าพระยา


    ในชั้นแรก ผืนที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งนี้อยู่ในตำบลบางขวาง อำเภอตลาดขวัญ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้ซื้อไว้ เพื่อเตรียมจัดสร้าง เรือนจำมหันตโทษกลาง แต่มาสิ้นรัชกาลเสียก่อนที่จะดำเนินตามพระประสงค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงเรียนราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำคล้ายกับโรงเรียนวชิราวุธ เพื่อสอนภาษาอังกฤาให้แก่ผู้พิพากษาของกระทรวงยุติธรรม ก่อนที่จะไปเรียนกฎหมายยังต่างประเทศ เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2454-2469 จึงโอนไปรวมกับโรงเรียนวชิราวุธที่กรุงเทพ ต่อมาเมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในสมัยนั้น จึงมอบอาคารหลังนี้ให้เป็นที่ทำการศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. 2471