• วัดไทรม้าเหนือ

    วัดไทรม้าเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 87 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย


    พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาแวดล้อมไปด้วยที่สวนเอกชน ภายในวัดมีเสนาสนะต่างๆดังนี้ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 ลักษณะทรงไทย มีช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ หน้าบัน ซุ้มประตู หน้าต่างมีศิลปะเป็นลวดลายกนก กุฎีสงฆ์ จำนวน 6 หลัง เป็นอาคารไม้ และตึกทรงไทย หอสวดมนต์สร้าง พ.ศ. 2508 ศาลาการเปรียญ สร้าง พ.ศ.2513


    วัดไทรม้าเหนือ สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2300 ในสมัยอยุธยาตอนปลายไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง โดยที่มีอีกวัดหนึ่งใกล้ชิดกันเรียกกันว่า “วัดไทรม้าใต้” วัดนี้จึงมีนามว่า “วัดไทรม้าเหนือ” ซึ่งเรียกขานกันตามภูมิประเทศและไม่ซ้ำกันนั่นเอง