• วัดไก่เตี้ย

    มีหอพระไตรปิฎกเก่าสมัยอยุธยา แต่ทางวัดไม่ได้บูรณะ พระบรมสารีริกธาตุจากวัดนางชีมาขึ้นที่นี่ และประกอบพิธี ก่อนจะนำออกสู่คลอองบางกอกน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางกอกใหญ่ตามลำดับ