• วัดเสาธงหิน

    ในโบสถ์เก่าประดิษฐานหลวงพ่อโต ที่ชาวบ้านเคารพนับถือมาก เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ซึ่งการวางมือจะต่างจากที่อื่น คือมือขวาคว่ำ มือซ้ายหงาย ปรกติแล้วมือซ้ายต้องหงาย มือขวาคว่ำ ชาวบ้านเล่าว่า ครั้งหนึ่งน้ำเค็มขึ้นถึงจังหวัดจันทบุรี แต่หน้าวัดเสาธงหินเป็นน้ำจืด ชาวบ้านโจษขานกันไปทั่วและพากันตักใช้ดื่มกิน ชาวบ้านมักจะบนบานกันอยู่เสมอ