• วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

    วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ใต้ตลาดขวัญ ริมฝั่งแม่น้ำตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเป็นพระอารามหลวงที่สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและอุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระอัยกา พระอัยกี และสมเด็จพระราชชนนี เนื่องจากบริเวณป้อมท่าริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาใต้ ตลาดขวัญ เป็นนิวาสถานเดิมแห่งพระอัยกา และพระอัยกีของพระองค์ และเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระศรีสุลาไลยพระราชชนีพันปีหลวง ในพ.ศ. 2370 จึงโปรดเกล้าให้พระยาคลัง(ดิส บุนนาค) ตำแหน่งที่สมุหพระกลาโหม เป็นแม่กองสร้างวัดขึ้นในบริเวณนี้ โดยโปรดเกล้าให้สร้างเป็นแบบป้อมปราการ ก่ออฐถือปูนมีใบเสมาประดับคล้ายกำแพงพระบรมมหาราชวัง (ปัจจุบันเหลือเพียงด้านหน้า) ด้วยเหตุนี้ในเวลาต่อมาเมื่อมีการยกทัพไปทางเหนือ วัดนี้จึงเป็นที่พักกองทัพ และประกอบพิธีกรรมก่อนการก่อนการเคลื่อนทัพหลายครั้งด้วยกัน


    พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมไทยปนจีน ซึ่งเป็นรูปแบบพระราชนิยมในการสร้างวัดในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยหน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบเป็นลายดอกพุดตาน ส่วนประกอบของเครื่องหลังคาเป็นกระเบื้องเคลือบสี ซุ้มประตูหน้าต่างประดับด้วยปูนปั้นลายดอกพุดตาน ประดับกระจก บานประตูหน้าต่าง ด้านนอกเขียนลายรดน้ำเป็นภาพปราสาท ส่วนด้านในเป็นกอบัวและสัตว์ประเภท ปลา นก พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์ จากแหล่งแร่ทองแดงอำเภอจันทึก จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งรัชกาลที่ 4 ถวายพระนามว่า “พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา ” พระเจดีย์ใหญ่เป็นศิลปะแบบลังกา


    ด้วยวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร มีความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างที่เป็นพระอุโบสถมหาวิหาร เจดีย์ และบรรยากาศก็ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ทั้งบริเวณ นอกจากจะมีประชาชนมาใช้พื้นที่เพื่อพักผ่อนกันแล้ว ก็ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ไทยประเภทจักรวงศ์อยู่เสมอ