• วัดอัปสรสวรรค์วิหาร

    มีอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดหมู” ประวัติ ความเป็นมาของชื่อนั้นน่าสนใจ เล่ากันว่าผู้สร้างวัดนี้ เป็นเศรษฐีจีนชื่อ อู๋ จึงเรียกวัดจีนอู๋ ต่อมาจึงเพี้ยนไปเป็นวัดหมู แต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้น และผูกพันกับวิถีชาวบ้านคือ ชาวบ้านบริเวณวัด ส่วนมากมีอาชีพเลี้ยงหมูและขายหมูเป็นหลัก ในวัดเองก็เต็มไปด้วยหมูที่ชาวบ้านนำมาปล่อยแก้บน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาเจ้าจอมน้อยสุหรานากงผู้มีท่วงท่าร่ายรำที่งดงามมากดุจ นางอัปสรสวรรค์ เห็นสภาพวัดชำรุดทรุดโทรม จึงมาปฏิสังขรณ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าพระยาพลเทพ ผู้เป็นบิดา จึงได้ชื่อวัดมาเช่นนี้