• วัดหนังราชวรวิหาร

    สันนิษฐานว่าเป็นวัดสมัยอยุธยา เดิมเป็นวัดราษฎร์ มาบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จพระศรีสุราลัยพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 3 และยกฐานะอยู่บริเวณนี้จึงได้มาบูรณะที่นี่