• วัดสุวรรณาราม

    เป็นพระอารามหลวง ก่อสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย ครั้งหนึ่งในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ใช้ที่นี่ เป็นลานประหารหมู่เชลยศึกพม่าเนื่องจากท่านเกรงว่านักโทษจะแหกคุกตอนที่จะยกทัพหลวงขึ้นไปต้านพม่าที่พิษณุโลก แต่สิ่งที่ นับว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของวัดนี้และของประเทศชาติอยู่ในพระอุโบสถนั่นคือภาพจิตรกรรมฝีมือเยี่ยมของช่างหลวงสมัยรัชกาลที่ 3 และจิตรกรชั้นครูซึ่งเขียนประชันกัน ระหว่างคงแป๊ะ ที่ถนัดภาพมโหสถ และอาจารย์ทองอยู่วาดชาดกตอนเนมีราช