• วัดสุวรรณคีรี

    (วัดขี้เหล็ก) ตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่งพอดี คือทางที่แยกไปคลองชักพระและบางกรวย ทางวัดได้สร้าง พระพุทธรูป ปางห้ามสมุทรไว้หน้าวัดเพื่อเป็นเครื่องกันอาถรรพ์ เป็นความเชื่อที่ถือมาแต่โบราณ ภายในโบสถ์ที่ประดับด้วย รูปแกะนารายณ์ทรงสุบรรณฝีมือช่างจิตรดา และภาพไม้แกะสลัก เป็นรูปศาสนสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุหริภุญชัย และพระธาตุพนม


    สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ หอไตร ซึ่งมีบานประตู เขียนลายทองทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายหน้ากระดานเป็นก้ามปูสวยงามมาก ลวดลายแบบนี้จะนิยมในสมัยรัชกาลที่ 4