• วัดสามพระยาวรวิหาร

    วัดสามพระยาวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ในแขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร เดิมชื่อวัดขุนพรหม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดนี้อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ลูกหลานขุนพรหมได้แก่ พระยาราชสุภาวดี(ขุนทอง) พระยาราชนิกูล(ทองคำ) และพระยาเทพอรชุน(ทองห่อ) จึงได้ร่วมใจกันบูรณะปฎิสังขรณ์วัดขุนพรหม เมื่อเสร็จแล้วได้น้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับพระราชทานนามเป็นอนุสรณ์ว่า “วัดสามพระยาวรวิหาร”