• วัดสังข์กระจาย

    สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้เอง และมาบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 4 ตามประวัติชื่อของวัดมาจากว่า ได้พบพระสังข์กระจายที่นี่ ต้นตำนานการสร้างพระสังข์กระจาย ก็อยู่ที่นี่ กุฏิของวัดสร้างในสมัย รัชกาลที่ 6-7 เป็นเรือนทรงปั้นหยา