• วัดสร้อยทอง

    วัดสร้อยทองตั้งอยู่เลขที่ 1319 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย


    วัดสร้อยทอง สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2394 ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง แต่คงจะต้องเป็นลูกหลานของสมเด็จเจ้าพระยาคนใดคนหนึ่ง ที่สืบเชื้อสายต่อจากเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) เป็นผู้สร้างขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาปีพ.ศ.2484 เกิดสงคราม วัดประสบภัยทางอากาศเสียหาย พระสงฆ์ทั้งหลายได้หลบภัยสงครามไปปพำนักยังที่ที่ปลอดภัย ครั้นถึงปลายปี พ.ศ. 2488 สงครามสงบ พระสงฆ์ที่ได้หลบภัยครั้งนั้น ก็ได้กลับมายังวัดเดิม ประชาชนได้ช่วยกันสร้างเสนาสนะให้เป็นที่พำนักอยู่อาศัย และได้เริ่มสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆขึ้นใหม่อย่างจริงจัง ในปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา วัดนี้คงได้รับพระราชวิสุงคามสีมาพร้อมกับการประกาศตั้งวัดประมาณ พ.ศ.2394 อาคารเสนาสนะมี อุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2496 ลักษณะแบบของกรมศิลปากร ศาลาการเปรียญกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2497 สำหรับกุฎีสงฆ์จำนวน 25 หลัง เป็นแบบทรงไทยและสมัยใหม่ วิหารหลวงพ่อเหลือ อาคารเรียนพระปริยัติธรรม ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน สุสาน ปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลืองนามว่า “หลวงพ่อเหลือ”สร้างจากโลหะที่เหลือจากการหล่อพระประธานที่คุณยายแพเป็นหัวหน้าสร้างขึ้นเมื่อปีขาล พ.ศ.2445 ปัจจุบันประดิษฐานในวิหาร