• วัดศรีสุดาราม (วัดชีปะขาว)

    สร้างในสมัยอยุธยา และมาบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 1 สุนทรภู่เมื่อครั้งที่เป็นพระเคยมาจำพรรษาที่วัดนี้มาก่อน นักท่องเที่ยวมักจะแวะมาให้อาหารปลาที่หน้าวัดนี้