• วัดราชโอรสาราม หรือ วัดจอมทอง

    มีทางเดินเชื่อมกับวัดหนัง เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 3 พระองค์มาบูรณะวัดนี้ตั้งแต่ยังดำรงพระยศเป็น กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ที่มุมหนึ่งด้านนอกพระอุโบสถมีพระแท่นที่ประทับอยู่ใต้ต้นพิกุล (เล่ากันว่าเวลาที่ท่านเสด็จมาที่วัดนี้ มักจะประทับที่ใต้ต้นพิกุลนี้)


    วัดนี้เป็นแม่แบบของการสร้างโบสถ์แบบพระราชนิยม ในรัชกาลที่ 3 ที่หน้าบันจะไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ประดับ ตกแต่งด้วยถ้วยชามเบญจรงค์ ภายในโบสถ์ประดิษฐาน พระประธานเป็นปางสมาธิ ฐานชุกชีนั้นนับว่ามีความละเอียด งดงามที่สุดก็ว่าได้ มีตราพระราชลัญจกรของรัชกาลที่ 3 เป็นรูป ปราสาท และภายในฐานนั้นบรรจุพระสรีรังคารของรัชกาลที่ 3 จิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปม้าหมู่บูชาทั้งหมดสวยงามมาก