• วัดพิกุลเงิน

    มีหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง และรอยพุทธบาทจำลอง เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน มีการจัดงานนมัสการประจำทุกปี ตามประวัติเล่าว่าสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.2374 ต่อมาได้มีคนจีนชื่อ ฮะ ซึ่งเป็นต้นตระกูลโทณวนิก ได้ล่องเรือผ่านมาเห็นสภาพวัดจึงเกิดศรัทธาสร้างอุโบสถขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2421