• วัดพิกุลทอง

    มีโบถส์กลางน้ำ แต่เดิมคือโบสถ์ธรรมดา แต่เนื่องจากเกิดน้ำท่วม จึงได้ยกพื้นรอบโบสถ์ขึ้นมา จึงกลายเป็นโบสถ์กลางน้ำ วิธีที่มาวัดนี้สะดวกที่สุดคือ ทางน้ำ