• วัดพระปรางค์ (วัดปรางค์หลวง)

    ด้านนอกกำแพงแก้ว มีพระปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้น การวางอิฐจะใช้ยางไม้สอ (เชื่อม) ลวดลายจะคล้ายมีอายุใกล้เคียงเป็นฝีมือช่าง สมัยอยุธยาตอนต้น ซึ่งนับว่าหาชมได้ยากมากในกรุงเทพ มีลายปูนปั้นประจำทั้ง 4 ทิศ แต่มีเพียงทิศตะวันออกเท่านั้นที่ยังหลงเหลือให้ศึกษา