• วัดปากน้ำ

    เป็นวัดในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่หลังจากที่ มีการปฏิสังขรณ์วัดใหม่ ปัจจุบันจึงมีเพียงหอไตรที่ยังเป็นของเก่าอยู่ เป็นฝีมือช่างสมัยพระนารายณ์ยังเห็นลวดลายสลัก เป็นรูปกระจังที่ซุ้มประตูหน้าต่างและหน้าบันยังสมบูรณ์และงดงาม


    ที่วัดนี้มีโรงเรียนปริยัติธรรมภาวนานุสน์ ประชาชนนิยมมาทำบุญสักการะหลวงพ่อปากน้ำมากทุกวัน