• วัดชัยพฤกษมาลา

    เป็นพระอารามหลวง พระอุโบสถ ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4 หน้าบันจะเป็นครุฑยุดนาค และมีพระมหาพิชัยมงกุฎพระราชลัญจกรประจำ รัชกาลที่ 4