• วัดชลอ

    อำเภอบางกรวย มีโบสถ์เก่าสมัยอยุธยาตอนต้น ฐานโบสถ์ตกท้องช้าง อิฐที่ใช้ก้อนจะใหญ่มากซึ่งสมัยนี้หาดูได้ยาก ใบเสมาทำจากศิลาแลงที่นิยมในสมัยอู่ทอง โบสถ์เก่านี้เปิดตลอดเวลา