• ย่านบางขุนพรหม

    ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีขุนนางเชื้อสายมอญ ชื่อขุนพรหมได้เสียชีวิตด้วยไข้ป่าในขณะที่ปฎิบัติราชการในการสร้างมณฑปพระพุทธบาท สระบุรี ผู้พี่ชายได้แก่ หลวงวิสุทธิโยธามาตย์(ตรุษ) จึงได้ยกบ้านและที่ดินของขุนพรหม สร้างเป็นวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่น้องชายและให้ชื่อว่า วัดขุนพรหม ซึ่งต่อมาประชาชนนิยมเรียก บริเวณย่านที่วัดตั้งว่าบางขุนพรหม