• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี

    เป็นอู่เก็บเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ และเรือที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆตั้งแต่สมัย กรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เรือเหล่านี้ล้วนเป็นเรือขุดทั้งสิ้น อันที่จริงแล้วพระราชพิธีหลวงทางชลมารถนั้นมีมาตั้งแต่สมัย กรุงสุโขทัยแล้ว ต่อมาสมัยอยุธยาจึงมีพระราชพิธีกฐินหลวง ทางชลมารค