• ป้อมพระสุเมรุ

    ป้อมพระสุเมรุอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองบางลำพูหรือคลองรอบกุงด้านเหนือ สร้างเมื่อ พ.ศ.2326 ในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันพระนคร ที่สร้างขึ้นมาทั้งหมด 14 ป้อม แต่ปัจจุบันเหลือเพียงป้อมพระสุเมรุ และป้อมมหากาฬ ลักษณะรูปทรงของป้อม มีเป็นแปดเหลี่ยม มีฐาน 2 ชั้น ฐานชั้นแรกมีบันไดทางขึ้นได้สองทางและมีทางโดยรอบฐานชั้นนี้ กำแพงของฐานชั้นที่ 2 ทำเป็นรูปใบเสมา ประตูหน้าต่างเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยม มีการเจาะช่องลมรูปวงโค้งแหลมเป็นระยะ บริเวณผนังมีการเจาะเป็นช่องรูปกากบาทโดยรอบ หลังคาเป็นโครงไม้ฉาบปูน