• ปากคลองตลาด

    บริเวณนี้เป็นบริเวณคลองคูเมืองเดิมมาบรรจบกับ แม่น้ำเจ้าพระยาด้านใต้พระนคร จึงเรียกกันว่า “ปากคลองตลาด” ฉะนั้นเป็นที่สันนิษฐานว่าเดิมในสมัยรัชกาลที่ 1 บริเวณนี้น่าจะเคยเป็นตลาดน้ำ ตลาดสดมาก่อน แต่ในปัจจุบันนี้ยังคงสภาพตลาดสดผลิตผลทางการเกษตรกรรมที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของประเทศ ลักษณะของตลาดจะเป็นตึกแถวล้อมรอบตลาดสดภายใน ตลาดนี้มีการค้าขายเกือบตลอด 24 ชั่วโมง เป็นแหล่งรวมของดอกไม้สดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ