• ท่าสะพานพุทธ

    ท่าเรือสะพานพุทธสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2512 เพื่อช่วยเหลือชาวเรือจ้าง ซึ่งรับส่งผู้โดยสารไปยังตลาดพลู ในแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งขายพลูที่ใหญ่แห่งหนึ่ง เป็นที่รู้จักกันมากในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เส้นทางเรือจ้างจะเลียบคลองบางกอกใหญ่เข้าไปในฝั่งธนบุรีจนถึงตลาดพลู ปัจจุบันเป็นท่าเรือด่วน