• ท่าราชวงศ์

    ท่าราชวงศ์ หรือท่าศาลเจ้าเก่า เป็นท่าเรือยนต์ข้ามฟากระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี ที่ท่าดินแดง เขตคลองสาน แต่เดิมเป็นท่าเรือโดยสารและท่าขนส่งสินค้าที่สำคัญ โดยบริษัทสุขุมพานิช ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือของไทย จะขนถ่ายผู้โดยสารและสินค้าด้วยเรือเล็กจากท่านี้ไปยังเรือใหญ่กลางแม่น้ำ ซึ่งเป็นเรือที่วิ่งไปมาระหว่างกรุงเทพกับหัวเมืองชายทะเลต่างๆ ได้แก่ ชลบุรี ศรีราชา เกาะสีชัง และปักษ์ใต้ ได้แก่ชุมพร หลังสวน บ้านดอน เป็นต้น