• ท่าพระอาทิตย์

    ตั้งอยู่ในซอยแยกจากถนนพระอาทิตย์ ติดกับองค์การอาหารเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นท่าสำคัญท่าหนึ่ง นักท่องเที่ยวต่างประเทศใช้กันมาก เนื่องจากอยู่ใกล้กับถนนข้าวสาร (โดยเดินผ่านวัดชนะสงคราม) ซึ่งเป็นแหล่งรวมของห้องพักราคาถูกที่เรียกว่า “เกสต์เฮาส์” โดยนักท่องเที่ยวจะใช้ท่าพระอาทิตย์โดยสารเรือด่วนล่องลงมายังท่าเรือทางใต้ เช่น ท่าสี่พระยา ท่าโอเรียลเต็น และท่าสาทร ซึ่งเป็นแหล่งรวมของการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร